System Master Key

W październiku 2011 r. z firmy LOB S.A. została wydzielona nowa firma o nazwie LOB Master Key Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, produkcją i dystrybucją systemów Master Key.
Firma LOB S.A. posiada 100% udziałów w LOB Master Key Sp. z o.o.

System Master Key jest innowacyjnym rozwiązaniem technologiczno-konstrukcyjnym. To tak zwany system jednego klucza, w którym każdy użytkownik otwiera za pomocą kluczą wyłącznie te pomieszczenia, do których ma uprawnienia. W systemie Master Key każdy klucz ma swój poziom dostępu: może otwierać jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. Ww zależności od potrzeb system może być wyposażony w równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

System jednego klucza znajduje zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach, a także obiektach bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach instytucji finansowych, administracji i użyteczności publicznej. Masterkey może być stosowany także wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostępu do wielu zamykanych pomieszczeń. Mogą to być szkoły i inne placówki oświatowe oraz ośrodki opieki medycznej, takie jak szpitale, gdzie szczególnie ważne jest ograniczanie dostępu pacjentów do miejsc przechowywania leków. Istnieje także możliwość wykorzystywania tego rozwiązania w przypadku prywatnych budynków – domach jedno- i wielorodzinnych.

Zalety systemu Master Key są następujące:

  • Ułatwia kontrolę dostępu do całych obiektów i poszczególnych pomieszczeń
  • Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, w których wymagany jest szybki dostęp do obiektów
  • Jest uniwersalny, wygodny w działaniu i estetyczny
  • Ułatwia kontrolę w administrowaniu kluczami
  • Uniemożliwia niekontrolowane dorabianie kluczy (zastrzeżone klucze dostępne są tylko w LOB) - po wyniesieniu klucza z obiektu nie ma możliwości jego skopiowania
  • Jest elastyczny - można tworzyć dowolne struktury systemu.

Producenci: