Plan klucza

Podstawą dla prawidłowego wykonania systemu Master Key jest plan klucza. Dokument ten w możliwie najczytelniejszy sposób pokazuje strukturę dostępu i rozkład zamknięć w systemie. Stanowi on podstawę do wykonania systemu, montażu oraz administrowania systemem.

Powyżej w planie klucza przedstawiono przykładowy system, jaki znajduje zastosowanie w domu jednorodzinnym. W systemie tym jest jeden klucz centralny, który otwiera wszystkie drzwi/pomieszczenia w systemie (znaki "X" we wszystkich wierszach). Następnie struktura dostępu składa się z kluczy

  • Klucz użytkowy dla pozostałych mieszkańców domu/budynku, który otwiera wszystkie drzwi poza wejściem do kotłowni.
  • Klucze zewnętrzne 1 i 2, które otwierają wejścia do budynku i garaż. Klucz może być przeznaczony, np. dla opiekunki, pomocy domowej, członka rodziny/sąsiada, który pilnuje domu podczas urlopu.
  • Ostatnią grupą są klucze gospodarcze. Otwierają one tylko bardzo wąski zakres zamknięć i mogą być udostępniane firmom zewnętrznym świadczącym nam usługi np. firma budowlana ociepla nam dom, dajemy im klucz, który otworzy tylko bramę. I nie martwimy się o to, że będą nam chodzić po całej posesji.

Powyższy schemat jest tylko przykładem rozwiązania i pokazuje jak szeroki może być wachlarz rozwiązań i w jaki sposób system Master Key LOB jest w stanie ułatwić nam administrowanie kluczami/dostępem we własnym domu. Każdy system powinien być dostosowany indywidualnie do potrzeb danego użytkownika.

Plan klucza i etapy wypełniania

Ściągnij poradnik

Przedstawienie etapów wykonania planu klucza

W celu łatwiejszego konstruowania systemu Master Key LOB, ściśle odpowiadającego indywidualnym potrzebom klienta, przedstawiamy Państwuschemat postępowania, z którego sami korzystamy.

Krok 1

Określenie wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład systemu i podanie rodzaju zamknięcia jakie powinno być w danych drzwiach zastosowane. Należy tutaj dokładnie przeanalizować obiekt i wypisać wszystkie te pomieszczenia, które mają być objęte systemem klucza centralnego. Sytuacją idealną jest gdy wszystkie możliwe zamknięcia są objęte kluczem centralnym i w obiegu nie posiadamy żadnych innych kluczy nie wchodzących w skład systemu.

 

Krok 2

Określenie użytkowników systemu. Należy tutaj wypisać wszystkie osoby lub instytucje, które będą korzystać z systemu. Naturalnie można sobie również założyć klucze okazjonalne, które nie będą używane na co dzień, ale potrzeba ich udostępnienia może się pojawić w przyszłości, np. klucz dla ekipy budowlanej, firmy wywożącej nieczystości itp.

 

Krok 3

Przypisanie dostępów do użytkowników. Jest to ostatni, najważniejszy i najprzyjemniejszy etap, w którym określamy dostęp wcześniej zaprojektowanym kluczom. Etap ten jest też weryfikacją, czy nie określiliśmy zbyt wielu użytkowników i czy o wszystkich pamiętaliśmy. Etap ten można również połączyć z etapem 2 i nadawać dostęp zaraz po wypisaniu danego użytkownika.

 

 

Producenci: