LOB Security Box

Podstawowym zadaniem depozytorów kluczy jest ochrona dostępu do pomieszczeń/obiektów poprzez minimalizację ryzyka zagubienia lub nieuprawnionego skopiowania kluczy. Zastosowanie tego rozwiązania wymusza na osobach korzystających z kluczy pobieranie i zdawanie ich w określonym przez administratora czasie i okolicznościach, np. pobieramy klucz w momencie rozpoczynania pracy, a zdajemy w momencie zakończenia. Klucz nie powinien w tej sytuacji opuszczać obiektu na terenie którego jest użytkowany.

Wszystkie depozytory LOB:

 • Chronią nie tylko dostęp do klucza, ale również sam klucz, jego profil i kod nacięć. Przy zdeponowanym kluczu nie ma możliwości wykonania odcisku lub zrobienia jego zdjęcia.
 • Posiadają odporność na włamanie – Świadectwo z badań ITB, odporność na włamanie ręczne wg PN-EN1630:2011, klasa RC2.
 • Odpowiednie umieszczenie depozytora w obiekcie daje możliwość pełnej ochrony zdeponowanych kluczy.
 • Podgląd stanu kluczy jest natychmiastowy i zapewnia możliwość właściwego stosowania procedur bezpieczeństwa.
 • Możliwe jest nadanie użytkownikowi uprawnień do pobrania więcej niż jednego klucza.
 •  Elastyczna konfiguracja i dobór rozwiązań. W jednej obudowie Typu E możemy umieścić gniazda mechaniczne z typu A razem z gniazdami elektromechanicznymi z typu E.

Ponadto depozytory elektromechaniczne LOB umożliwiają:

 • Rejestrację i przechowywanie informacji o pobraniu, zdaniu klucza.
 • Regulację czasu dostępu do pobieranego klucza.
 • Sygnalizację diodą klucza możliwego do pobrania oraz miejsca gdzie dany klucz mamy zdać.
 • Konfigurację z innymi urządzeniami do kontroli dostępu (np. bramki/kołowroty). Można np. zapobiec możliwości wyjścia z obiektu bez wcześniejszego zdania klucza do depozytora.
 • Współpracę z dowolnymi systemami kontroli dostępu, np. Jablotron, Satel, Siemens itd. Standardowo zastosowana jest centralka i kontroler firmy Jablotron.
 • Inne funkcjonalności, np. dostęp czasowy do klucza lub dostęp przy użyciu telefonu komórkowego.
   

Producenci: